Natuur
in Leiden

Gemeentelijk onderzoek in kaart gebracht.

Via deze interactieve kaart is de natuurdatabase van de gemeente toegankelijk. De gegevens zijn afkomstig van professioneel ecologisch onderzoek. Zo houdt de gemeente de stand van de natuur bij. Ook delen bewoners en groengroepen hun waarnemingen delen. Alle observaties zijn waardevol! Neem een kijkje op deze kaart en ontdek welke natuur in uw stad geteld wordt.

Over de gegevens

Op deze website staan alle natuurwaarnemingen die bij de gemeente in beheer zijn. Sinds de start van de website zijn ongeveer 100.000 waarnemingen opgenomen, waarvan driekwart is gedaan door professionele ecologen. De gegevens worden in het eerste kwartaal van ieder jaar geactualiseerd. De getoonde informatie geeft niet ‘het’ verspreidingsbeeld van flora en fauna in Leiden, omdat vlakdekkend onderzoek niet mogelijk is. Waar geen stippen staan op de kaart, kunnen dus alsnog (bijzondere) planten of dieren te vinden zijn. De website maakt bovenal de resultaten van meerjarig onderzoek zichtbaar.

De meetlocaties

De gemeente heeft sinds 2004 een uitgebreid programma van natuurmonitoring, het Stadsnatuurmeetnet. In dit kader tellen ecologen op vaste locaties de volgende soortgroepen: planten, libellen, dagvlinders, vogels en vleermuizen. Buiten het meetnet worden ook op vaste meetlocaties bijen en zweefvliegen geteld. Zo volgt de gemeente de ontwikkelingen in de Leidse stadsnatuur. Deze vaste meetlocaties zijn terug te vinden in de legenda en hiermee te bekijken op de kaart. Op deze locaties zijn tienduizenden waarnemingen gedaan.

Voor en door bewoners

Ook is veel natuurinformatie afkomstig van bewoners of vrijwlligers. Het gaat dan om minder systematisch onderzoek, zoals een gebiedstelling, of gewoon een toevallige waarneming. De bronnen zijn onder meer:

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over natuur in de buurt, bijdragen aan tellingen en groeninitiatieven, of wilt u opzoeken wat recent in uw buurt is gezien? Bekijk dan de volgende links:

En wilt u waarnemingen doorgeven? Ga dan naar waarneming.nl en voer hier uw waarneming in. Zo draagt u bij aan de kennis over natuur in uw stad en land.